ziemos

KALĖDINIŲ IR NAUJAMEČIŲ KOMPIUTERINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO
„ŽIEMOS FANTAZIJA“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą.

2. Dalyvauti konkurse gali visų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, taip pat ir suaugusieji. Moksleivių darbui gali vadovauti informatikos, dailės arba kitų dalykų mokytojai.

3. Konkursinį darbą konkurso dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kaip jį atliko.

4. Konkurso organizatorius – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla.

    Konkurso koordinatorė – Veronika. Kontaktinis telefonas – 8 671 55 688, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

5. Konkurso tikslai ir uždaviniai:

- skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą;

- ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką;

- skatinti įvairiapusį žinių siekimą;

- formuoti tikslingą užklasinę veiklą.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkursas vyksta šiose kategorijose (dalyvis gali pasirinkti vieną iš jų arba dalyvauti keliose):

- atvirukas/piešinys;

- atvirukas/koliažas;

- animacija.

7. Skiriamos tokios konkurso dalyvių grupės:

- 1-4 klasių mokiniai;
- 5-6 klasių mokiniai;
- 7-8 klasių mokiniai;
- 9-12 klasių mokiniai;
- 19 metų ir vyresni dalyviai.

8. Kiekvienoje kategorijoje ir kiekvienoje dalyvių grupėje renkamas vienas ar keli nugalėtojai.

9. Darbus į konkurso svetainę galima įkelti iki 2019 m. gruodžio 1 d. 19:00.

10. Konkurso dalyviai turi užsiregistruoti konkurso svetainėje http://kaledos.nkkm.lt ir čia įkelti savo darbus. Konkurso dalyvių darbus gali įkelti ir jų mokytojai, savo vardu užsiregistravę konkurso svetainėje http://kaledos.nkkm.lt. Detali darbų įkėlimo instrukcija pateikiama ČIA. El. paštu atsiųsti darbai į konkursą nepriimami.

11. Konkurso dalyvis gali pateikti tik po vieną darbą skirtingose kategorijose (atvirukais/piešinys, atvirukas/koliažas, animacija).

12. Darbų vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninis sprendimas.

13. Darbus vertins pedagogų, dizainerių, IT specialistų komisija. Darbai bus vertinami iki 2019 m. gruodžio 13 d. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti svetainėje http://kaledos.nkkm.lt ir konkurso organizatoriaus svetainėje www.nkkm.lt iki 2019 m. gruodžio 17 d.

14. Visi darbai bus publikuojami konkurso svetainėje http://kaledos.nkkm.lt, o laureatų darbai – svetainėse http://kaledos.nkkm.lt ir http://www.nkkm.lt.

 

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

15. Konkurso organizatorius tvarko konkurso dalyvių asmens duomenis.

16. Asmens duomenų tvarkymo tikslai bei kita informacija apie konkurso organizatoriaus vykdomą asmens duomenų tvarkymą pateikiama PRIVATUMO POLITIKOJE.

17. Konkurso galerijoje skelbiami tik šie konkurso dalyvių duomenys: darbo autoriaus vardas, amžius ir mokykla. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyvis, turi tik tie konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina organizuojant konkursą.

 

IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

18. Reikalavimai atvirukams:

Atvirukas – tai statinis vientisas nesikeičiantis paveiksliukas, sukurtas kompiuterinėmis grafikos programomis. Galimos šios atvirukų kategorijos:

- piešinys – kompiuterinio piešimo technika (naudojant grafikos redaktoriaus įrankius) sukurtas atvirukas;

- koliažas – iš atskirų paveiksliukų/nuotraukų sukomponuotas atvirukas arba kombinuota technika (kompiuterinio piešimo ir/ar grafikos redaktoriaus šablonų (štampų) ir/ar atskirų paveiksliukų jungimu) sukurtas atvirukas.

18.1  Atviruko matmenys:

- paveiksliuko plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- paveiksliuko aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

18.2 Galimi failų tipai:

- BMP (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų); 
- JPG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų);
- PNG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų). 

19. Reikalavimai animacijai:

Animacija – tai animuotas vaizdas, kuriame panaudoti nors du besikeičiantys kadrai arba judesys. Animaciniams darbams taip pat priskiriama ir valdoma animacija, kurią vykdant reikalingas vartotojo dalyvavimas.

19.1 Animacijos darbo pagrindu negali būti internete viešai prieinamas atvirukas ar paveiksliukas. Konkurso dalyvis visą darbą turi sukurti pats. Tačiau darbo pagrindu gali būti panaudota konkurso dalyvio daryta foto nuotrauka.

19.2 Darbo matmenys:

- kadro plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- kadro aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

19.3 Galimas bylos tipas – GIF (maksimalus darbo dydis – 700 kilobaitų).

20. Į konkursą nepriimami darbai, kuriuose matosi autorių vardai, pavardės ar telefonai, kuriuose panaudotos nepilnamečių vaikų nuotraukos, yra įžeidžiančio turinio ar necenzūrinių žodžių.

21. Plagiato, nuotraukos vagystės atveju visa atsakomybė už autorių teisių pažeidimus tenka konkurso dalyviui.

22. Vykdomieji failai (EXE) nepriimami.

23. Darbai, neatitinkantys techninių reikalavimų, nevertinami.

 

V. KONKURSO PRIZAI

24. Laureatų darbai bus skelbiami konkurso svetainėje http://kaledos.nkkm.lt ir konkurso organizatoriaus svetainėje www.nkkm.lt. 

25. Konkursui pasibaigus, nugalėtojams bus išsiųsti popieriniai atvirukai su autorystės žyma, pagaminti pagal jų sukurtus kompiuterinius darbus.

26. Visi dalyviai, be klaidų ir su lietuviškomis raidėmis nurodę savo vardą, pavardę ir tikslų mokyklos ar namų adresą, gaus diplomą, patvirtinantį dalyvavimą konkurse.

27. Mokytojams, ruošusiems moksleivius konkursui ir kurių pavardės bus nurodytos darbo įkėlimo formoje, bus išsiųstos padėkos. Mokytojai, be padėkos diplomo norintys gauti ir pažymą apie moksleivių ruošimą konkursui, turi pranešti apie tai konkurso organizatoriui el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., nurodydami savo vardą ir pavardę, mokyklą, pareigas ir mokyklos adresą.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Visa informacija, susijusi su „Žiemos fantazijos“ konkursu, bus skelbiama konkurso svetainėje http://kaledos.nkkm.lt, skyrelyje INFORMACIJA DALYVIAMS.

29. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

30. Organizatoriaus adresas – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla, Lakūnų g. 24, 09108 Vilnius. Telefonas pasiteirauti – 8 671 55 688, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

ziemos fantazijos