ziemos

Darbų įkėlimo Instrukcija

KALĖDINIŲ AR NAUJAMEČIŲ
KOMPIUTERINIŲ ATVIRUKŲ, ANIMACIJOS IR
DARBASTALIO APIPAVIDALINIMO KONKURSO
„ŽIEMOS FANTAZIJA“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėdinių ar naujamečių kompiuterinių atvirukų, animacijos ir darbastalio apipavidalinimo konkurso „Žiemos fantazija“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą.

2. Dalyvauti konkurse gali visų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, taip pat suaugę asmenys, vyresni nei 18 metų. Moksleivių darbui gali vadovauti informatikos, dailės arba kitų dalykų mokytojai.

3. Konkursinį darbą konkurso dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kaip jį atliko.

4. Konkurso organizatorius – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla.

    Konkurso koordinatorė – Veronika Gerliakienė. Kontaktinis telefonas – (8 5) 2700 526, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

5. Konkurso tikslai ir uždaviniai:

- skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą;

- ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką;

- skatinti įvairiapusį žinių siekimą;

- formuoti tikslingą užklasinę veiklą.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkursas vyks šiose kategorijose (dalyvis gali pasirinkti vieną iš jų arba dalyvauti keliose):

- atvirukai;
- animacija;
- darbastaliai.

7. Skiriamos tokios konkurso dalyvių grupės:

7.1 Atvirukų kūrėjai:

- 1-4 klasių mokiniai;
- 5-6 klasių mokiniai;
- 7-8 klasių mokiniai;
- 9-12 klasių mokiniai;
- 19 metų ir vyresni dalyviai.

7.2 Animacijos kūrėjai:

- 1-4 klasių mokiniai;
- 5-6 klasių mokiniai;
- 7-8 klasių mokiniai;
- 9-12 klasių mokiniai;
- 19 metų ir vyresni dalyviai.

7.3 Darbastalių kūrėjai:

- 1-9 klasių moksleiviai;
- 5-6 klasių mokiniai;
- 10-12 klasių moksleiviai bei visi kiti, vyresni nei 19 metų dalyviai.

8. Kiekvienoje kategorijoje bus renkamas vienas ar keli nugalėtojai.

9. Darbus į konkurso svetainę galima įkelti iki 2016 m. gruodžio 4 d. 24:00:00.

10. Konkurso dalyviai turi užsiregistruoti interneto svetainėje http://kaledos.nkkm.lt ir čia patys įkelti savo konkursinius darbus. Detali darbų įkėlimo instrukcija pateikiama ČIA. Siųsti darbus elektroniniu paštu negalima.

11. Dalyviai, kurie dalyvauja MS Windows darbastalio kūrimo kategorijoje, į konkurso svetainę turi įkelti ne tik savo darbą, suspaustą į archyvą (RAR, ZIP ar kt. formatu), bet ir darbastalio momentinę ekrano nuotrauką (angl. screenshot, snapshot), kuri bus matoma viešai svetainės galerijoje.

12. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą skirtingose kategorijose (atvirukai/ animacija/ darbastaliai).

13. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninis sprendimas.

14. Darbus vertins pedagogų, dizainerių, IT specialistų komisija. Darbai bus vertinami iki 2016 m. gruodžio 18 d. Konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėje www.nkkm.lt  iki 2016 m. gruodžio 20 d.

15. Visi darbai bus publikuojami interneto svetainėje http://kaledos.nkkm.lt, o laureatų darbai – svetainėje http://www.nkkm.lt.

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBUI

16. Reikalavimai atvirukams:

Atvirukas – tai statinis vientisas nesikeičiantis paveiksliukas.

16.1  Atviruko matmenys:

- paveiksliuko plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- paveiksliuko aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

16.2 Galimi bylų tipai:

- BMP (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų); 
- JPG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų);
- PNG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų);
- GIF (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų). 

17. Reikalavimai animacijai:

Animacija – tai animuotas vaizdas, kuriame panaudoti nors du besikeičiantys kadrai arba judesys. Animaciniams darbams taip pat priskiriama ir valdoma animacija, kurią vykdant reikalingas vartotojo dalyvavimas.

17.1 Animacijos darbo pagrindu negali būti internete viešai prieinamas atvirukas ar paveiksliukas. Konkurso dalyvis visą darbą turi sukurti pats. Tačiau darbo pagrindu gali būti panaudota konkurso dalyvio daryta foto nuotrauka.

17.2 Darbo matmenys:

- kadro plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- kadro aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

17.3 Galimas bylos tipas – GIF (maksimalus darbo dydis – 700 kilobaitų).

18. Reikalavimai darbastaliui:

18.1 Darbastalis turi būti kuriamas MS Windows operacinei sistemai. Komentaruose prašome nurodyti, kokiai tiksliai Windows versijai buvo sukurtas darbastalis.

18.2 Darbastalį turi sudaryti bylų rinkinys, kuriame būtų:

- darbastalio grafinis fonas (angl. Wallpaper);
- darbastalio piktogramos (angl. Icons):

  • Computer;
  • User‘s Files;
  • Network;
  • Recycle Bin (full);
  • Recycle Bin (empty);

- pelės žymekliai (angl. Mouse Pointers) šioms būsenoms:

  • Normal Select;
  • Working in Background;
  • Busy;
  • Link Select;

- darbastalio užsklanda (angl. Screen Saver).

18.3 Darbastalį turi sudaryti bylų rinkinys, kuriame būtų:

- darbastalio fonas, sudarytas iš dviejų bylų su vienodu turiniu tik skirtingu kraštinių santykiu: 4:3 ir 16:9 (didesnis skaičius rodo plotį);
- paveiksliuko plotis – nuo 1024 iki 1920 taškų;
- paveiksliuko aukštis – nuo 768 iki 1080 taškų;
- bylų tipas – JPG.

18.4 Pagrindiniai reikalavimai piktogramoms:

- piktogramų dydis taškais – 48x48;
- bylų tipas – ICO.

18.5 Pagrindiniai reikalavimai pelės žymekliams:

- žymeklių dydis taškais – 48x48;
- bylų tipai – CUR arba ANI.

18.6 Pagrindiniai reikalavimai darbastalio užsklandai:

- užsklanda turi būti sukurta naudojant GIF arba Flash technologijas;
- užsklandos pagrindu negali būti internete viešai prieinamas atvirukas ar paveiksliukas. Konkurso dalyvis visą darbą turi sukurti pats. Tačiau darbo pagrindu gali būti panaudota konkurso dalyvio daryta foto nuotrauka;
- konkurso organizatoriai gali konvertuoti darbus į užsklandai reikalingą formatą;
- galimi bylų tipai: GIF, SWF.

19. Darbai, kuriuose matysis autorių vardai, pavardės ar telefonai, nebus priimti į konkursą.

20. Vykdomosios bylos (EXE) nepriimamos.

21. Darbai, neatitinkantys techninių reikalavimų, nebus vertinami.

IV. KONKURSO PRIZAI

22. Laureatų darbai bus skelbiami svetainėje www.nkkm.lt.

23. Nugalėtojams bus išsiųsti popieriniai atvirukai su autorystės žyma, pagaminti pagal jų sukurtus skaitmeninius darbus.

24. Diplomą, patvirtinantį dalyvavimą konkurse, gaus visi dalyviai, be klaidų ir su lietuviškomis raidėmis nurodę savo vardą, pavardę ir tikslų pašto adresą.

25. Mokytojams bus išsiųstos padėkos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Visa informacija, susijusi su „Žiemos fantazijos“ konkursu, bus skelbiama svetainėje www.nkkm.lt.

27. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

28. Organizatoriaus adresas – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla, P. Lukšio g. 17, 09132 Vilnius. Telefonas pasiteirauti – (8-5) 2700 526, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

ziemos fantazijos