ziemos

Darbų įkėlimo Instrukcija

KALĖDINIŲ AR NAUJAMEČIŲ KOMPIUTERINIŲ ATVIRUKŲ KONKURSO
„ŽIEMOS FANTAZIJA“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėdinių ar naujamečių kompiuterinių atvirukų konkurso „Žiemos fantazija“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, konkurso organizavimą.

2. Dalyvauti konkurse gali visų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai, taip pat suaugę asmenys, vyresni nei 18 metų. Moksleivių darbui gali vadovauti informatikos, dailės arba kitų dalykų mokytojai.

3. Konkursinį darbą konkurso dalyvis privalo atlikti pats ir gebėti paaiškinti ar parodyti, kaip jį atliko.

4. Konkurso organizatorius – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla.

    Konkurso koordinatorė – Veronika Gerliakienė. Kontaktinis telefonas – (8 5) 2700 526, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

5. Konkurso tikslai ir uždaviniai:

- skatinti ir plėtoti informacinių technologijų pažinimą;

- ugdyti kūrybiškumą ir meninę saviraišką;

- skatinti įvairiapusį žinių siekimą;

- formuoti tikslingą užklasinę veiklą.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

6. Konkursas vyks šiose kategorijose (dalyvis gali pasirinkti vieną iš jų arba dalyvauti abejose):

- atvirukai;
- animacija.

7. Skiriamos tokios konkurso dalyvių grupės:

- 1-4 klasių mokiniai;
- 5-6 klasių mokiniai;
- 7-8 klasių mokiniai;
- 9-12 klasių mokiniai;
- 19 metų ir vyresni dalyviai.

8. Kiekvienoje kategorijoje ir kiekvienoje dalyvių grupėje bus renkamas vienas ar keli nugalėtojai.

9. Darbus į konkurso svetainę galima įkelti iki 2017 m. gruodžio 3 d. 24:00:00.

10. Konkurso dalyviai turi užsiregistruoti interneto svetainėje http://kaledos.nkkm.lt ir čia patys įkelti savo konkursinius darbus. Detali darbų įkėlimo instrukcija pateikiama ČIA. Siųsti darbus elektroniniu paštu negalima.

11. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą skirtingose kategorijose (atvirukai/ animacija).

12. Vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, originalumas, techninis sprendimas.

13. Darbus vertins pedagogų, dizainerių, IT specialistų komisija. Darbai bus vertinami iki 2017 m. gruodžio 17 d. Konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėje www.nkkm.lt  iki 2017 m. gruodžio 21 d.

14. Visi darbai bus publikuojami interneto svetainėje http://kaledos.nkkm.lt, o laureatų darbai – svetainėje http://www.nkkm.lt.

III. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

15. Reikalavimai atvirukams:

Atvirukas – tai statinis vientisas nesikeičiantis paveiksliukas.

15.1  Atviruko matmenys:

- paveiksliuko plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- paveiksliuko aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

15.2 Galimi bylų tipai:

- BMP (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų); 
- JPG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų);
- PNG (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų);
- GIF (maksimalus atviruko dydis – 700 kilobaitų). 

16. Reikalavimai animacijai:

Animacija – tai animuotas vaizdas, kuriame panaudoti nors du besikeičiantys kadrai arba judesys. Animaciniams darbams taip pat priskiriama ir valdoma animacija, kurią vykdant reikalingas vartotojo dalyvavimas.

16.1 Animacijos darbo pagrindu negali būti internete viešai prieinamas atvirukas ar paveiksliukas. Konkurso dalyvis visą darbą turi sukurti pats. Tačiau darbo pagrindu gali būti panaudota konkurso dalyvio daryta foto nuotrauka.

16.2 Darbo matmenys:

- kadro plotis – nuo 320 iki 1024 taškų;
- kadro aukštis – nuo 640 iki 768 taškų.

16.3 Galimas bylos tipas – GIF (maksimalus darbo dydis – 700 kilobaitų).

17. Į konkursą nebus priimti darbai, kuriuose matysis autorių vardai, pavardės ar telefonai, kuriuose bus panaudotos nepilnamečių vaikų nuotraukos, bus įžeidžiančio turinio ar necenzūrinių žodžių.

18. Vykdomosios bylos (EXE) nepriimamos.

19. Darbai, neatitinkantys techninių reikalavimų, nebus vertinami.

IV. KONKURSO PRIZAI

20. Laureatų darbai bus skelbiami svetainėje www.nkkm.lt.

21. Nugalėtojams bus išsiųsti popieriniai atvirukai su autorystės žyma, pagaminti pagal jų sukurtus kompiuterinius darbus.

22. Diplomą, patvirtinantį dalyvavimą konkurse, gaus visi dalyviai, be klaidų ir su lietuviškomis raidėmis nurodę savo vardą, pavardę ir tikslų pašto adresą.

23. Mokytojams bus išsiųstos padėkos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Visa informacija, susijusi su „Žiemos fantazijos“ konkursu, bus skelbiama svetainėje www.nkkm.lt ir šioje konkurso svetainėje, skyrelyje INFORMACIJA DALYVIAMS.

25. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

26. Organizatoriaus adresas – VšĮ Nataljos Kazakovos kompiuterių mokykla, Lakūnų g. 24, 09108 Vilnius. Telefonas pasiteirauti – (8-5) 2700 526, el. paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

ziemos fantazijos